Ptice Zagreba in okolice

Ptičji prebivalci Zagreba in okolice so veliko bolj raznovrstni in zanimivi, kot bi pričakovali. Jasno, v samem mestu se najpogosteje srečujete z vseprisotnimi vrabci, golobi in vranami. Vendar ni potrebno iti daleč, da se podamo v opazovanje ptic in jih bolje spoznamo, in sicer zaradi bujnih mestnih parkov in reke Save z njenih jezer in rokavov. Čista narava in ohranjen listnati gozd sta pticam predpogoj za srečno življenje na območju mesta. Ravno zato so številne našle stalen ali začasen dom v Maksimirju, na Bundeku, Jarunu in Medvednici, med njimi pa so tudi zaščitene in ogrožene vrste. Maksimir ima, na primer, eno izmed največjih populacij srednjega detela na svetovni ravni. Od zares raznolikih zagrebških ptic lahko omenimo čebelarja, vodomca, liščka, ščinkavca, veliko uharico ali črno štorkljo. Številne vodne ptice najdemo v edinstvenem ornitološkem opazovališču na jezerih Savice, kjer je bilo zabeleženo skoraj 160 vrst ptic. V ornitologijo Zagreba se lahko pogreznete globlje na vodenih »birdwatching« turah in delavnicah, ki jih po naročilu in v skladu s sezono organizirata združenji Hrvaško društvo za raziskovanje in zaščito divjih živali ter Biom.

V okolici Zagreba, ko zapustimo območje mesta in zaidemo v ruralne kraje, polne nedotaknjene narave, postane bogastvo ptičjega sveta in njihovih habitatov še bolj impresivno. Zaščiteni so posebni ornitološki rezervati Crna Mlaka (privatna posest, zaprta za javnost), Jastrebarski lugovi, Zaprešić-Sava in Strmec-Sava. Lahko jih vključite v svoj izlet in kombinirate z okoliškimi stezami za pešce ali kolesarje. Gozdna, močvirna in rečna območja Zagrebške županije so naslov za različne vrste ptic, med katerimi so siva čaplja, čigra, škrjančar, močvirski martinec, smrdokavra, slavec, pisana penica in številne druge. Od redkih in ogroženih ptic okoli reke Save gnezdi plašica, medtem ko na območju Crne Mlake prebiva ujeda orel belorepec. Opazovanje ptic je edinstvena, trajnostna in izobraževalna oblika turizma, hvalevreden hobi, ki promovira ozaveščenost o zaščiti narave.

Dont miss other topics